Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti vo Finticiach

Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti vo Finticiach

Grófske nádvorie 201
08216 Fintice
IČO: 37796828

Informácie o inštitúcii Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti vo Finticiach

 

Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, tak ako zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. (Mt 7,17-18)

 

Cirkevná materská škola sv. Márie Goretti ponúka deťom výchovu a vzdelávanie v príjemnej, radostnej rodinnej atmosfére, v duchu kresťanskej morálky a v súlade s pravdami katolíckej viery. Našim cieľom je vytvoriť materskú školu rodinného typu, a preto sa usilujeme tvoriť jednu rodinu, ktorej Otcom je Boh a navzájom si pomáhať na ceste za svätosťou.

Aj takto chceme vstupovať do poslania Cirkvi vychovávať kresťanov, ktorí prinášajú dobré ovocie.

Cieľom nášho vzdelávacieho programu je  vzbudiť u detí túžbu po poznávaní a objavovaní a prostredníctvom hry im pomôcť osvojiť si poznatky a schopnosti, ktoré kladú základy kultúrnej, matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, ako aj osvojiť si všetky kompetencie potrebné na plynulé začlenenie do primárneho vzdelávania.

S kým môžete prísť do kontaktu?


Telefón: 51/7766302


Riaditeľ/ka: Alena Komková

Kde nás nájdete?

Zobrazit